Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław

Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław

W usuwaniu odchyleń rytmu serca najczęściej stosuje się kardiowersję farmakologiczną- w przypadku, gdy nie pozyskamy prawidłowego rytmu serca, pacjent kierowany jest na zabieg kardiowersji. W leczeniu długoterminowym wykorzystywana jest ablacja serca przezskórna oraz stosowanie środków farmakologicznych przeciwarytmicznych t.j. amiodaron (migotanie), jak również i beta-blokery. Diagnostyka zaburzeń serca opiera się na serii badań diagnostycznych, które są będą w stanie udzielić nam konkretnych wskazówek na temat przebiegu schorzenia oraz stanu jej zaawansowania, w odniesieniu o liczne światowe skale – m.in. NYHA. Przeważnie z niewydolnością serca zmagają się pacjenci, którzy przewlekle leczą się na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, z dyslipidemią jak również palących papierosy. Niewydolność serca jest stanem, w którym serce nie potrafi wyrównać zapotrzebowania organizmu chorego na tlen, co prowadzi do rożnych mechanizmów kompensacyjnych, które pogłębiają niekorzystną sytuację.

Pacjent z niewydolnością (lewokomorową) uskarża się na duszność, zwłaszcza pojawiającą się po położeniu się spać, w trakcie wysiłku, jak również na spore osłabienie, kaszel. W badaniach przedmiotowych można wysłuchać obecności rzężeń u podstawy płuc. Prawidłowa diagnostyka wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań kardiologicznych. Podstawą jest w takim przypadku oznaczenie biochemiczne mózgowego peptydu natiuretycznego, który jest wymiernym wskaźnikiem niewydolności serca. Z badań typowo czynnościowych zleca się badanie EKG (umożliwia zdiagnozowanie niedokrwienie serca, zaburzenia rytmu, przerost jako element etiologiczny niewydolności). Innym pomocnym badaniem będzie USG Serca, nazywane także Echo. Jest to podstawowe badanie, które umożliwi zmierzyć frakcję wyrzutową, pokaże wady zastawkowe, lub też dokładnie zdiagnozować przerost serca.

Do uszczegółowienia rozpoznania można też przeprowadzić próbę wysiłkową i rozszerzyć diagnostykę na oznaczenie narządowych przyczyn wtórnej niewydolności. Leczenie niewydolności mięśnia sercowego ma na celu w głównym rzędzie zminimalizowanie przeciążenia serca jak również poprawę jego działania z wykorzystaniem różnego rodzaju leków, które wykazują dużą skuteczność. Niewątpliwie podstawą jest terapia choroby głównej, którą winien kontrolować lekarz kardiolog. Gdy zarejestrowane zmiany w EKG obrazują niedokrwienie, wprowadzany jest schemat leczenia pacjentów z niedokrwieniem serca, zaś pacjenci na nadciśnienie otrzymują odpowiedni zestaw leków hipotensyjnych, które minimalizują też afterload w cyklu hemodynamicznym serca. W przypadku, gdy powód niewydolności wynika z wad zastawki – pacjent kierowany jest na zabieg. W leczeniu tzw. objawowym stosuje się przede wszystkim diuretyki, a także betablokery w niższych dozach – sensytyzacja.

603049459
ul. Kamieńskiego 225/1U 51-124 Wrocław
  • Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław
  • Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław
  • Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław
  • Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław
  • Ultrasonografia. Gabinet Dla Serca Wrocław